Home

Selamat Datang ke Maktab Tentera Diraja
  • Portal berasaskan web ini dapat membantu menghubungkan antara pihak Pengurusan, Tutor, Pelajar dan Ibubapa di institusi pendidikan. Ianya dikenali sebagai "Clobas" yang bermaksud "Motivators, Mentors, Mentee dan Monitors".
  • Portal ini membantu warga¬†"Maktab Tentera Diraja"¬†untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan, meningkatan produktiviti dan membantu menjalankan aktiviti harian.
  • Maklumat di dalam portal ini memberikan pendedahan global dalam persekitaran yang terjamin dan selamat.
 
Clobas Login
Forgot Password ? Click Here
Powered by CLOBAS.